Het charter van Lionsclub Voorburg Prinses Marianne werd op 23 maart 1998 in Oak Brook ondertekend en op 16 mei 1998 in Voorburg uitgereikt.

De Sponsorclub is Lionsclub Voorburg.

De club is genoemd naar Prinses Marianne der Nederlanden, 1810 - 1883.

 

Prinses Marianne der Nederlanden, 1810-1883

Prinses Marianne werd op 9 mei 1810 in ballingschap in Duitsland geboren als dochter van de latere koning Willem I en prinses Wilhelmina (Mimi) van Pruisen.

Via Engeland arriveerde zij in 1813 in het bevrijde Nederland. Zij woonde met haar ouders in het Paleis Noordeinde te 's Gravenhage.

In 1830, trad zij in het huwelijk met haar neef Albert van Pruisen en kreeg in 1831 haar eerste kind, Charlotte.

In 1832 werd een zoontje geboren, maar deze stierf meteen na de geboorte.

In 1837 werd zoon Albert geboren.

In 1840 kreeg zij een dochtertje Elisabeth die 6 weken na de geboorte overleed en in 1842 werd Alexandrine geboren.

 

Het huwelijk stelde bij de geboorte van haar laatste kind echter weinig meer voor. In 1845 besloot zij daarom te scheiden, en keerde in 1848 terug naar Nederland. Zij vestigde zich in Voorburg, waar zij de buitenplaats 'Rusthof' had gekocht.

Één van de leden van de hofhouding in Voorburg was Johannes van Rossum, lakei-koetsier. Zeven maanden nadat zij op 'Rusthof' kwam wonen was ze van hem in verwachting, hoewel hij nog getrouwd was.

Zij heeft om de schande te vermijden in 1849 het land per schip te verlaten. Op 30 oktober van dat jaar werd op Sicilië haar zoon Johannes Willem geboren. Deze zoon werd in Nederland nooit erkend. Hij bleef op Sicilië, waar ze hem regelmatig bezocht. In 1851 kwam hij in Rome wonen en in 1855 in Duitsland, nadat het slot Reinhartshausen aan de Rijn was aangekocht. Op 12-jarige leeftijd is hij daar in 1861 tijdens de Kerstvakantie overleden.

 

Maar zakelijk ging het haar goed, de bezittingen breidden zich steeds meer uit, dank zij het zakentalent dat zij van haar vader had geërfd.

prinses met hoofdkapje

 

En hoe rijker zij werd, hoe meer de gaven vloeiden, want haar levensspreuk was: 'Ik ben niet gekomen om van de mensen te leven, maar de mensen moeten van mij leven'. Iemand schreef over haar: 'De woorden behulpzaam, edel en goed zijn van toepassing op Marianne'.

In 1873 is Johannes van Rossum op Reinhartshausen overleden. Gedurende 28 jaar was hij haar trouwe begeleider en raadsman.

De laatste jaren van haar leven verbleef ze meestal in Voorburg op Rusthof.

's Zondags ging ze daar naar de 'Oude Kerk' en zat dan in de 'prinsessebank', die haar reeds in 1848 werd aangeboden. Zelf heeft zij in 1879 het huidige orgel aan de kerk geschonken.

Op 29 mei 1883 is Prinses Marianne na een langdurig ziekbed overleden in Reinhartshausen, waar zij werd begraven in hetzelfde graf als Johannes van Rossum. Zij is één van de weinige 'Oranjes' die niet in Delft is bijgezet.


Prinses Marianne bij de Oude Kerk in Voorburg