logo ANBI

Lionsclub Voorburg Prinses Marianne

Lionsclub Voorburg Prinses Marianne bestaat uit een vereniging en een stichting.

 

De Vereniging

De Vereniging Lionsclub Voorburg Prinses Marianne komt twee maal per maand bijeen. Op de 2e woensdag is er om 20:00 uur een vergadering waar clubzaken, projecten en activiteiten worden besproken. Centraal staat het onderlinge contact van de leden en het voorbereiden en uitvoeren van projecten en activiteiten.
Op de 4e woensdag van de maand is er een bijeenkomst met een wisselend karakter. Dit kan een lezing of een culturele activiteit zijn. De club kenmerkt zich door respect voor elkaar en een goede sfeer.

De Stichting

De stichting statutair onder de naam Stichting Community Service Lionsclub Voorburg Prinses Marianne is een Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI ).

Giften aan de stichting zijn fiscaal aftrekbaar. De stichting beheert de gelden die bestemd zijn voor charitatieve doeleinden. Deze gelden zijn door de clubleden ingezameld door middel van diverse projecten en activiteiten.

Algemene gegevens

 Naam ANBI Stichting Community Service Lions Club Voorburg Prinses Marianne
 Ook bekend onder Lionsclub Voorburg Prinses Marianne 
 Opgericht 23-03-1998 
 Gevestigd Voorburg
 Kamer van koophandel 27170156 
 RSIN 806781567 
 ANBI sinds 01-01-2010
 Bankrekening Regiobank NL 38 RBRB 0692 4925 34 t.n.v. Stichting Community Service LC Voorburg Prinses Marianne
 Websiteadres https://voorburgprinsesmarianne.lions.nl 
 E-mail voorburg.prinsesmarianne@lions.nl

Verantwoording

Bestuur : zie verder >>

Beleid

Zie het beleidsplan >>
 

Statuten >>

Beloning

Aan de bestuursleden van de stichting en aan de leden van de Lionsclub Prinses Marianne te Voorburg wordt geen beloning toegekend. Vergoeding van gemaakte kosten is wel mogelijk.

Projecten

De projecten van LC Voorburg Prinses Marianne staan op de website vermeld onder het menu-item "projecten".

Werving van gelden

De stichting verwerft gelden door:

  • Subsidie en donaties
  • Schenkingen, erfstellingen en legaten
  • Andere verkrijgingen en baten
  • Doelgerichte fondsenwervingsacties          

Beheer gelden